Επικοινωνία.
Πολιτική Κρατήσεων
    Για να κάνετε μια κράτηση είναι απαραίτητο να προκαταβάλετε το 25% του συνολικού κόστους παραμονής σας.

    Check in 13:30 - Check out 12:00

Πολιτική ακύρωσης κρατήσεων

    Εάν η ακύρωση της κράτησης γίνει :
    - 11 ή περισσότερες ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης του πελάτη-επισκέπτη, επιστρέφεται σε αυτόν η προκαταβολή.
    - 10 ή λιγότερες ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης του πελάτη-επισκέπτη, δεν επιστρέφεται κανένα ποσό από την προκαταβολή στον πελάτη.

Malamatenia House
Σάρτη - Χαλκιδική
Τ.Κ. 63072
Τηλ1: 6909 039450
Τηλ2: 6948 114248
E-Mail: malamateniahouse@gmail.com


ΜΗ.Τ.Ε.   0938 K 113 K 0749101